Invitaţie de participare prestări servicii de întreţinere şi reparare a ascensoarelor