Colecţii

 

Fotografii

 

- Fond total la 31.12.2020: 85.550 volume

- Săli de lectură: 2 săli în acces direct (12.000 volume), 1 sală în acces indirect

- Centre de împrumut: 1 centru informatizat, 1 centru tradiţional

- Utilizatori: 387 cititori înscrişi reprezentând cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, studenţi ai celor două facultăţi

 

Biblioteca deţine colecţii valoroase de documente (cărţi, publicaţii seriale, atlase, hărţi, CD-uri) din domeniile: Geografie fizică, Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie, Hidrologie, Geografie umană, Geografie economică, Geografie regională, Ecologie, Geografia mediului, Geografia turismului, Geografie rurală, Geografie urbană, Cartografie, Cadastru, Climatologie, Geologie generală, Geologie inginerească, Geofizică, Geopolitică, Limbi străine, Mineralogie, Paleontologie, Zăcăminte, Palinologie, Geologie structurală.

Utilizatorii pot obţine informaţii generale asupra colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă, au acces la cataloagele bibliotecii, la documentele aflate în sălile de lectură şi pot împrumuta publicaţii la domiciliu.

 

Primele lucrări, de mare valoare informaţională atât prin unicitate cât şi prin nivelul ştiinţific au fost lucrări şi studii ale marilor geologi şi geografi români Ludovik Mrazec, Sava Athanasiu, Gregoriu Ştefănescu, Sabba Ştefănescu, Simion Mehedinţi, George Vâlsan etc. cum ar fi:

- teza de doctorat a lui Sabba Ştefănescu cu titlul Étude sur les terrains tertiaires de Roumanie. Contributions à l'étude stratigraphique, susţinută în anul 1897, la Paris;

- lucrarea fundamentală a lui Simion Mehedinţi, intitulată Terra - introducere în geografie ca ştiinţă (Bucureşti, 1931), care se înscrie printre cele mai valoroase lucrări metodologice de geografie pe plan mondial;

- lucrarea deosebit de importantă privitoare la Phylogenia elefanţilor şi mastodonţilor a lui Sabba Ştefănescu: Travaux du laboratoire de paleontologie: 30 notes sur l'organisation des molaires et sur la phylogenie des elephants et des mastodontes . – 1927.

 

Marii dascăli ai paleontologiei române, somităţi recunoscute international au fost şi bibliofili pasionaţi de ştiinţa scrisă, de tratatele cu desene efectuate manual, de cărţile scumpe: au  achiziţionat pentru bibliotecă lucrări ştiinţifice reprezentative publicate la edituri celebre: Max Web Buchhandlung und Antiquariat - Leipzig sau W. Jung Verlag und Antiquariat fur Naturwissenschaften - Berlin:

- Cours de botanique fossile fait au Museum d'Histoire Naturelle / par M. B.Renault. - Paris : G. Masson, 1881-1885. - 4 vol.;

- Principes de geologie, ou illustrations de cette science empruntees aux changements modernes que la Terre et ses habitants ont subis / Charles Lyell. - Paris : Langlois et Leclercq, 1843-1848. - 4 vol;

- Lethaea Rossica ou Paleontologie de la Russie / Edouard D'Eichwald. -Stuttgart : E. Schweizerbart, 1853-1865. - 3 vol.;

- Petrefacta Germaniae / August Goldfuss. - 2 Aufl. - Leipzig : List & Francke, 1862. - 2vol.

 

Biblioteca posedă circa 40 de titluri de lucrări despre ţara noastră, aparţinând savantului francez Emmanuel de Martonne, multe dintre acestea fiind redactate în timpul îndelungatelor sale şederi în România. Printre acestea se numără şi teza sa de doctorat Recherches sur l'évolution morphologique des Alpes de Transylvanie (Paris, 1907).

Rezultatele cercetărilor ştiintifice erau adeseori publicate în “Bulletin de la Societe Geologique de France”, revistă pe care biblioteca o deţine în colecţii, cu an de început 1865 cât şi în Buletinului Societăţii de Geografie, colecţie completă  începând cu anul 1876.

Colecţiile actuale conţin publicaţii noi cu informaţie ştiinţifică de ultimă oră: Encyclopedia of atmospheric sciences, Encyclopedia of hydrological sciences, Biodiversity and conservation, Encyclopedia of geomorphology, Encylopedia of volcanoes, Reference Atlas of the World, Atlas Universel, Grand Atlas Larousse, Pictorial Atlas of the World, Atlas Universel Bordas, Encyclopedic World Atlas.