Colecţii
 
 

În prezent, fondul de publicaţii numără 125.207 volume. Există o sală de lectură pentru cărţi (88 de locuri), o sală de lectură pentru publicaţii seriale (30 de locuri), ambele cu acces direct la documente şi un centru de împrumut,informatizat din octombrie 2018.

Publicațiile se pot regăsi prin interogarea catalogului General OPAC al B.C.U „Carol I ”, la adresa: http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp; o parte dintre acestea se regăsesc și accesând Catalogul online CDS/ ISIS sau interogând baza de date WinISIS la Biblioteca de Istorie.

Domeniile în acces direct sunt: Istoria Românilor (antică, medie, modernă şi contemporană, tratate şi sinteze), Istoria Universală (antică, medie, modernă şi contemporană, tratate şi sinteze), Ştiinţe Auxiliare ale Istoriei (Arhivistică, Heraldică, Paleografie, Istoriografie), Istoria Artei, Materiale de Referinţă (bibliografii, atlase, enciclopedii şi dicţionare).

Biblioteca deţine numeroase volume cu dedicaţii autografe ale unor istorici renumiţi şi bibliotecile seminarului de istorie universală, bizantinologie, istoria slavilor şi istoria artelor. Au fost achiziţionate integral bibliotecile profesorilor P. P. Panaitescu, I. Andrieşescu, N. Bănescu. În cadrul colecţiei au mai fost incluse şi importante donaţii ale lui A. Sacerdoţeanu, V. Maciu, M. Kandel, D. Giurescu. Printre cele mai valoroase enciclopedii deţinute de Biblioteca de Istorie se numără: Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Românească" de A. Cândea şi Gh. Adamescu, Bucureşti, 1931; „Marele dicţionar geografic al României" de I. G. Lahovari, I. C. Brătianu şi G. G. Tocilescu, Bucureşti, 1898-1902; „Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs des tous les temps et de tous les pays" de E. Benezit, Paris, 1924 precum şi Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Encyclopedia Universalis etc.

În cadrul fondului special de publicaţii se remarcă existenţa unei importante colecţii de carte rară şi veche („Viaţa şi petrecerea Sfinţilor" de Dosoftei, Iaşi, 1682; F. Sangovino, Historia Universali, Veneţia, 1573; R. Tempea, Gramatica românească, Sibiu, 1797), manuscrise (de exemplu, din donaţia lui C. Karadja avem: David Prorocul. Psalmi. Fragment de manuscris latin, sec. IX-XI; Geneza. Fragment de manuscris în limba latină cu scris gotic, iniţială ornată, scena Facerii lumii, sec. XV), sigilii (Matriţa de sigiliu săpat în cristal alb şi matriţa de sigiliu săpat în cristal roz de la Nicolae Mavrocordat Voievod, 1725; două sigilii din ceară roşie ale familiei Bathory, donate de A. Sacerdoţeanu), peceţi, documente originale (cum ar fi cele provenite din cancelaria principelui Gheorghe Rakoczi I şi Gheorghe Rakoczi al II-lea etc.), monede antice donate de A. Sacerdoţeanu, monede româneşti din epoca medievală, monede din bronz şi nichel aparţinând epocii moderne etc. Din colecţiile speciale ale bibliotecii, mai fac parte: medalia bătută cu ocazia inaugurării liniei Bucureşti - Urziceni - Făurei, 1943.

Biblioteca deţine, de asemenea, o importantă colecţie de periodice româneşti şi străine: Revista istorică, Studii şi articole de istorie, Revue roumain d'histoire, The American Historical Review, Annales etc.