ColecțiiFotografii


Biblioteca de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării deţine un fond de 19.796 volume dintre care 13.834 cărţi şi 5.962 publicaţii seriale. Acestea sunt organizate astfel:

- sala de lectură cu acces direct pentru publicaţii monografice;

- sala de lectură publicaţii seriale;

- centrul de împrumut.


În sala de lectură cărţile sunt aşezate dudomeniile de bază: Sistemul Mass Media, Mass Media – Profesie, Mass Media – Management, Presa scrisă (Genuri, Tematică), Istoria Presei, Presa Audiovizuală (Radio si Televiziune), Presa Scrisă – Tehnici de Redactare, Comunicare, Comunicare Politică, Comunicare - Metode de Cercetare, Relaţii Publice (Generalităţi, Comunicare cu Presa, Gestiunea crizei, Comunicare Internă, Campanii de Relaţii Publice), Publicitate, Antropologie, Antropologia Comunicării, Cultură Populară, Lingvistică, Semiotică, Retorică şi Argumentare, Analiza Discursului, Multimedia, Dreptul Comunicării şi după domenii conexe: Ştiinţe Politice, Psihologie, Sociologie, Management, Economie, Etică, Fotografie, Film, Filosofie, Limbi Străine, Istorie, completate de un fond consistent de publicaţii de referinţedicţionare, enciclopedii, ghiduri.

Biblioteca deţine un număr semnificativ de publicaţii străine (cărţi şi publicaţii seriale în limbile engleză şi franceză în special) şi publicaţii româneşti de la cele mai prestigioase edituri de la noi: Polirom, Institutul European, Comunicare.ro, Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Academiei Române. La acestea se adaugă un foarte valoros fond de cercetare cu exemplare unice în România (126 titluri) şi chiar în Europa. Acestea servesc programelor şcolii doctorale de Ştiinţe ale Comunicării.

Colecţia de publicaţii seriale este reprezentată de un important fond documentar de presă veche, majoritatea cotidienelor româneşti, săptămânale şi multe titluri de specialitate din producţia străină a domeniului: Journalism Studies, Public Relations Review, Journalism Practice, Public Relations Research, Critical Studies in Mass Communications, European Journal of Cultural Studies, Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies, Gazettes, Reseaux, Science de la Societe, Communication.

 

Toate publicaţiile existente în fondurile bibliotecii se pot  regasi accesând catalogul informatizat CDS/ISIS.