Limbi şi literaturi străine
 
Manager: Monica Mihu

Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
 

Decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine: Conf. dr. Laura Sitaru

Limbi şi Literaturi Romanice,
Clasice şi Orientale

 romanice.clasice@bcub.ro

 

Orar

Istoric

Colecţii

                                                      Cataloage
 Limbi şi Literaturi
Germanice şi Slave
 

Orar

Istoric

Colecţii

                                                       Cataloage