ColecțiiFotografii

 

(la 31 decembrie 2020)

Fond total: 236.062 volume

Documente în acces direct: 6.753 volume

Număr de înregistrări în baza de date: 52.071

 

Fondurile de documente, care s-au dezvoltat continuu prin cumpărare, schimb internaţional de publicaţii şi donaţii ale unor profesori, asigură baza documentară necesară desfăşurării programelor de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.

Biblioteca deţine colecţii din operele clasicilor literaturii universale, în original şi în limba română, opere fundamentale reprezentative pentru culturile ale căror limbi se studiază în Facultate, lucrări de istorie a literaturii, critică literară, lingvistică, dicţionare, enciclopedii, bibliografii, publicaţii periodice de specialitate.

Studiul teoretic şi practic al limbilor străine, ca şi aprofundarea şi lărgirea cunoştinţelor de limbi străine sunt facilitate de o serie de manuale şi cursuri existente în colecţiile de documente ale celor două secţii ale Bibliotecii de Limbi şi Literaturi Străine.

 

DOMENII ÎN ACCES DIRECT

Cele două săli de lectură cu acces direct la documente pun la dispoziţia utilizatorilor 6.753 de volume de cărţi, organizate pe următoarele domenii:


Secţia Limbi Romanice, Clasice şi Orientale:

Secţia Limbi Germanice şi Slave:

Literatură clasică

Literatură engleză şi americană. Istorie şi critică

Literatură chineză

Literatură engleză. Antologii

Literatură hindi

Literatură germană

Literatură turcă

Literatură ceho - slovacă

Hungarologie

Literatură polonă

Literatură franceză

Literatură bulgară

Literatură italiană

Literatură sârbo - croată

Literatură spaniolă

Literatură slovenă şi macedoneană

Literatură portugheză

Literatură ucraineană

 

Literatură rusă