Colecţii

 

Fotografii

 

Biblioteca de Litere deţine un fond total de 131.425 volume, două săli de lectură (carte şi periodice) şi un centru de împrumut la domiciliu cu acces direct şi operare electronică.

Publicaţiile pe suport hârtie şi electronic din colecţii (cărţi, publicaţii seriale, atlase, albume, CD-uri) se pot regăsi prin interogarea Catalogului General OPAC al B.C.U. „Carol I” din Bucureşti la adresa:

                                                        http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp


 şi aparţin domeniilor: Lingvistică generală, Etnografie şi folclor, Literatură universală, Teoria literaturii, Estetică, Artă, Cultură şi civilizaţie, Limba română şi limbi străine, Literatura română şi literature străine, Pedagogie, Psihologie, Educaţie, Biblioteconomie, Comunicare şi relaţii publice, Birotică, Istorie şi filozofie.

Biblioteca deţine un fond valoros pentru cercetare şi pentru formarea unei personalităţi filologico-umaniste. Dintre valorile înscrise în patrimoniul său menţionăm fondul de carte veche şi ediţii rare:

- Biblia de la Bucureşti, 1688;

- D. Cantemir: Divanul. Iaşi,1698.

Există şi un fond reprezentativ de periodice de specialitate româneşti si străine dintre care cităm: Columna lui Traian, Familia, Ramuri, Arhiva, Bilete de papagal, Convorbiri literare, Revista Fundaţiilor Regale, Dacia literară, Euphorion, Jurnalism şi comunicare, Limba română, Studii şi cercetări lingvistice, Poetics, Documentaliste. Lucrările de referinţe sunt reprezentate printr-o mare diversitate de dicţionare, enciclopedii, bibliografii, biobibliografii, indici de reviste etc.
     Biblioteca este în posesia unui fond valoros de teze de doctorat din domeniul filologiei și culturii, precum şi a unor volume de artă.