Colecţii
 
   
      Cu un fond total de 89.985 volume la sfârşitul anului 2020biblioteca noastră pune la dispoziţia utilizatorilor două săli de lectură cu acces direct pentru cărţi (6.035 volume; 60 de locuri), în care documentele sunt grupate pe domenii (matematică, informatică, mecanică, astronomie) şi o sală de lectură pentru publicaţii seriale (cu 23 de locuri). Centrul de împrumut informatizat (18.150 de volume) asigură împrumutul de publicaţii şi oferă posibilitatea rezervării acestora pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Matematică-Informatică. Biblioteca deţine fonduri valoroase de documente din domeniile de bază ale matematicii, mecanicii, astronomiei şi informaticii: Logică matematică, Teoria mulţimilor, Algebră liniară, Teoria grupurilor, Analiză matematică, Funcţii reale, Teoria operatorilor, Geometrie, Topologie, Informatică teoretică, Limbaje de programare, Teoria probabilităţilor, Statistică, Mecanică teoretică, Teoria relativităţii, Fractali, Astronomie, Astrofizică, Cosmologie, Mecanică cerească. Publicaţiile se pot regăsi prin interogarea Catalogului General OPAC al B.C.U. „Carol I” la adresa

 
Biblioteca este în posesia unui valoros fond de carte bibliofilă (1744 - 1900), în limbile română, franceză, germană, latină. Menţionăm câteva titluri:

- HEDERICH, Benjamin. Der Jugend aus Schulen matematische Ueben. Wittenberg und Zerbst: Verlegts Somuel Gottfried Zimessnaun, 1752.

- HORVATH, Joanne. Elementa matheseos, philosophiae, auditorium usibus. Vol. I – II .Tyrnavie: Typis Colegii Academici Soc. Jesu, 1772, 1773.

- MARTONFI, Antonius. Începuturile astronomice. Trad. de Nicodim Lăcusteanu. Alba Casolina (Alba Iulia): Tipografia Episcopală, 1798.
 

Fondul de periodice deţine publicaţii seriale româneşti şi străine constituite în colecţii complete ca:

- Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, Berlin, (1826 - );

- Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Paris, (1836 - );

- Acta Mathematica, Stockholm, (1882 - );

- Gazeta Matematică, Bucureşti, (1895 - );

- The Astrophysical Journal, Chicago, (1896 - );

- Mathematical Reviews, New York, (1940 - ).
 

Biblioteca posedă şi un important fond de teze de doctorat în limbile română, engleză, franceză, germană şi spaniolă, din care menţionăm:

- DARBOUX, Gaston. Sur les surfaces ortogonales. Propositions de méchanique et d’astronomie. 1866.

- BARBILIAN, Dan. Reprezentarea canonică a adunării ipereliptice. 1929.

- MIHOC, Gh. Asupra proprietăţilor generale ale variabilelor statistice interdependente. 1934.
 

În ultimii ani, donaţiile cadrelor didactice ale Facultăţii de Matematică şi Informatică şi schimbul internaţional de publicaţii au avut un rol esenţial în dezvoltarea şi specializarea colecţiilor în acord cu programele de studiu şi cercetare ale facultăţii.