Colecţii
 
 

Biblioteca de Sociologie şi Asistenţă Socială deţine un fond total de 26.100 volume în trei săli de lectură (80 locuri) cu acces direct la publicaţii (12.273 volume) şi un centru de împrumut.

Publicaţiile pe suport hârtie şi electronic din colecţii (cărţi, publicaţii seriale, albume, CD-uri) se pot regăsi prin interogarea Catalogului General al B.C.U. „Carol I” din Bucureşti la adresa:

                                                                                                    http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp


şi aparţin domeniilor: Sociologie, Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Psihologie socială, Comunicare, Antropologie, Opinie publică, Sociologie politică, Sociologia familiei, Statistică, Asistenţă socială, Politică socială, Criminologie, Sociologie rurală, Sociologie urbană, Administraţie publică, Management, Organizaţii, Marketing, Relaţii publice etc.

Biblioteca deţine şi un fond important de periodice de specialitate româneşti şi străine, dintre care menţionăm: Sociologie Românească, Calitatea Vieţii, Revista de Asistenţă Socială, American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, Revue Francaise de Sociologie, Social Psychology Quarterly, Public Opinion Quarterly, Current Anthropology, The Economist.

Biblioteca deţine valoroase publicaţii ştiinţifice de specialitate elaborate de către clasicii sociologiei româneşti şi străine – Dimitrie Gusti, Traian Herseni, Henry H. Stahl, Mircea Vulcănescu, Anton Golopenţia, Constantin Rădulescu-Motru, Ion Ungureanu, Emile Durkheim, Max Weber, Vilfredo Paretto, Immanuel Wallerstein etc.

Îndrumări pentru monografiile sociologice / Dimitrie Gusti şi Traian Herseni ; pref. de Ioan Mihăilescu ; ed. îngrij. şi postf. de Septimiu Chelcea şi Iancu Filipescu. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2002

Sociologie generală : concepte fundamentale şi studii de caz / Ioan Mihăilescu. Iaşi : Polirom, 2003

The Oxford handbook of crime and public policy / edited by Michael Tonry. Oxford : Oxford University Press, 2009

The SAGE handbook of social work research / edited by Ian Shaw, Katharine Briar-Lawson, Joan Orme and Roy Ruckdeschel. Los Angeles : SAGE Publications, 2010

Encyclopedia of anthropology / ed.: H. James Birx. London : Sage, 2006 (5 vol.)