Colecţii

 

Fotografii

 
Biblioteca de Ştiinţe Politice are o colecţie de 15.000 documente, o sală de lectură în acces direct şi un centru de împrumut care permite studiul la domiciliu.

Procesul de cercetare este sprijinit şi de o valoroasă colecţie de lucrări de referinţe: Enciclopedia Britanica, Enciclopedia Universalis, Dictionaire de Philosophie Politique, Dictionaire Historique de la Vie Politique Française de XXe Siècle, American History, Encyclopedia of the World's Minorities, cât şi de titluri de publicaţii periodice străine: American Political Science Review, Perspectives on Politics, Dissent, Electoral Studies, Les Temps Modernes, dar şi de reviste de specialitate româneşti: Sfera Politicii, Studia Politica. Dispunerea publicaţiilor la raft a urmărit facilitarea accesului la principalele subdomenii ale ştiinţei politice: Istorie românească şi universală, Ştiinţe sociale, Drept, Economie, Relaţii internaţionale.

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice îşi orientează activitatea pe sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare prin furnizarea materialelor de studiu în format print şi digital, pe alfabetizarea informaţională a studenţilor din primul an şi asistarea lor în stagiile de practică info-documentară, pe furnizarea bibliografiilor la cerere şi a referinţelor online.

Softul integrat Alice permite căutări complexe atât de pe staţiile prezente în sala de lectură cât şi de pe pagina Bibliotecii Centrale Universitare.

                                 

În cele peste 1500 de volume din Fondul Lovinescu - Ierunca întâlnim colecţii complete ale marilor edituri franceze: Flammarion, Robert-Lafont, Albin Michel, Dalloz, Éd. de la Découverte, Edition du Seuil, Editions de Fallois, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales precum şi lucrări cu dedicaţia unor autori precum:

Alexandru Paleologu – Souvenirs merveilleux d' un Ambassadeur des golans (scan c8)

Alain Besançon – Une generation (scan c17)

Alain Besançon – Anatomie d'un spectre (scan c18)

Alexandre Zinoviev – Parra Bellum (scan c 22)

Mihnea Berindei – Roumanie le livre blanc (scan C10)

Henry Rousso – Stalinisme et nazisme (scan c7)

Lena Constante – Levasion silencieuse (scan c2)

Dimitri Panine – Memoire de Sologdnie (scan c 16)