Eliberare Permise/ Tarife


       Taxa se poate achita cash, cu cardul sau pe ghiseul.ro

            Permisul se eliberează și se vizează în bibliotecile filiale pentru studenții, cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii Universității din București, și la Unitatea Centrală (Biroul Permise, Corp Boema, str. C.A. Rosetti 2-6, Parter), pentru celelalte categorii de utilizatori (conform Regulamentul Bibliotecii Centrale Universitare „CAROL I”,  Anexa la O.M.E.N nr. 3498 / 29.03.2018)

                Permisul eliberat în bibliotecile filiale este prezentat ulterior și la Biroul Permise pentru înregistrare.

                                                                                                     
Programul Biroului de Permise
Luni, Joi: 8.30-15.30
Marti: 8.30-20.00 
Miercuri, Vineri: 8.30-18.00
Sambata: 8.30-16.00
Duminica: inchis

Studenţii cu burse sociale, studenţii străini cuprinşi în programe educaţionale (Socrates, Erasmus etc.), elevii olimpici, persoanele cu dizabilități, angajații M.E.N., bibliotecarii precum și cadrele didactice pensionate, beneficiază de permis gratuit.*)

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului:
- studenţii: carte de identitate, carnet de student; permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi trebuie vizat în fiecare an universitar
- cadrele didactice universitare, cercetatori, alte categorii: carte de identitate, legitimaţie de serviciu 
- doctoranzii: carte de identitate, adeverinţă de înscriere la doctorat 
- pensionarii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, talonul de pensie
- şomerii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnetul de şomer
- elevi - carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnet de elev

*) - carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnet de student/carnet de elev/legitimație/talon de pensie, adeverință/dovada din care să reiasă categoria de utilizator
**) fotografiile de tip buletin sunt necesare numai pentru eliberarea permiselor cu valabilitate de 6 luni, pentru utilizatorii care aparțin altor categorii, cf. 
Regulamentul Bibliotecii Centrale Universitare „CAROL I”,  Anexa la O.M.E.N nr. 3498 / 29.03.2018