BCUstart‎ > ‎

Ghid în Unitatea Centrală - sălile de lectură

Detalii despre sălile de lectură se pot cunoaşte prin navigarea în cadrul ghidului de mai jos.

Sălile de lectură oferă utilizatorilor un mediu adecvat pentru studiu şi cercetare. Unitatea Centrală dispune de 12 săli de lectură specializate pe domenii după cum urmează:

 

Sala 1 - Sala Europa cuprinde documente provenite de la diferite organisme internaţionale şi oferă spre consultare

             documente din domeniile: DreptUniunea Europeană.Organizaţii InternaţionaleEconomie. Geografie

             Management

            

Sala 2 - Sala Minerva este o sală de referinţe care găzduieşte dicţionare, enciclopedii, ghiduri, bibliografii, indici de revistă,

             precum şi domeniile: Matematică. Astronomie. Fizică. Chimie. Biologie. Botanică. Zoologie. Medicină.

             Psihologie.

            

Sala 3 - Sala „G. Dem. Teodorescu” este o sală pentru consultarea publicaţiilor seriale (ziare, reviste de specialitate)


Sala 4 - Sala „Titu Maiorescu” deţine colecţii ce acoperă domeniile Filosofie. Politologie. Religie. Sociologie.

             Arheologie. Ştiinţe auxiliare ale Istoriei. Istorie Universală. Istoria României

             

Sala 5 - Sala „Şt. O. Iosif” găzduieşte domeniile Artă. Folclor. Lingvistică. Literatură


Sala 6 - Sala „C. Rădulescu Motru” (Secţia Pedagogică) oferă spre consultare documente din domeniile 

             psihopedagogiei, învăţământului şi ştiinţelor educaţiei


Sala 7 - Sala „Simion Mehedinţi” (Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”) pune la dispoziţie materiale de referinţă (dicţionare,                     enciclopediighiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte americană

            

Sala 8 - Sala Multimedia „Ing. Petre Badea” este specializată în domeniul Tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor


Sala 9 - Sala Microformate oferă condiţii şi echipamente adecvate pentru consultarea microformatelor şi domeniilor:

             Biblioteconomiei. Ştiinţa Informării


Sala 10 Sala „Robert Schuman” sau Centrul de Documentare Europeană pune la dispoziție documente pe teme europene /                     Sala metodică


Sala 12 Sala Mircea Tomescu" oferă spre consultare documente ce aparţin domeniului energiei

 

Sala 13 - Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş cuprinde o colecţie de carte străină din toate domeniile. Accesul este

               permis numai cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi doctoranzilor