Sala Profesorilor
 

Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş cuprinde o colecţie de carte străină din toate domeniile. Accesul este

               permis numai cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi doctoranzilor.

 

Număr de locuri: 16

Număr de volume: 7.200
8 laptop-uri
Baze de date accesibile: catalogul electronic de bibliotecă Vubis, baze de date ştiinţifice.
Laptop-urile pot fi folosite pentru tehnoredactare.

 

Au acces cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi. Locul se poate reţine de la punctul de rezervare locuri de la parter. 
Utilizatorii pot solicita documente aflate în alte săli de lectură sau în depozite.
 
planul locurilor din sala de lectură