BCUstart‎ > ‎Întrebări frecvente‎ > ‎

Ce este Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti?

Biblioteca Centrală Universitară este principala bibliotecă cu caracter universitar din Bucureşti. Prin serviciile oferite şi lucrările specifice editate răspunde unor cerinţe complexe de studiu, cercetare şi informare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor etc. din centrul universitar din Bucureşti. Dezvoltându-şi enciclopedic colecţiile, BCU asigură baza documentară necesară procesului de învăţământ.

În noul proces de educaţie a utilizatorilor, BCU creează facilităti sporite pentru accesul rapid la informaţie (prin informatizarea proceselor de bibliotecă), pentru studiul la domiciliu, adoptă programe de funcţionare flexibile, urmăreşte dinamica lecturii şi a solicitării utilizatorilor.