Prezentare generală

 

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este o structură organizaţională complexă, fiind formată din Unitatea CentralăSecţia Pedagogică „I.C. Petrescu” şi 16 biblioteci filiale, localizate în Universitatea din Bucureşti. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori, în timp ce, în bibliotecile filiale au acces, la centrele de împrumut, numai studenţii şi cadrele didactice ale facultăților Universității din București, iar în sălile de lectură ale acestora au acces toate categoriile de utilizatori.

 
 Corp Boema

Str. Rosetti, nr. 2-6, sector 1, Bucureşti, România

 

Corp Fundaţie

Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureşti, România

 
 Corp Dacia

Str. Boteanu, nr. 1, sector 1,

Bucureşti, România