Universităţi (resurse web)
 
BUCUREŞTI

Universitatea Bucureşti
Universitatea Politehnică
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Universitatea de Arhitectură şi Planificare Urbană „Ion Mincu”

Universitatea de Cinematografie şi Artă „I. L. Caragiale”

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară

Universitatea de Inginerie Civilă

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Academia de Studii Economice

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport

Academia de Înalte Studii Militare

Academia Tehnică Militară
Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”

Universitatea „Spiru Haret

Universitatea Ecologică

Universitatea MEDIA

Universitatea „Nicolae Titulescu”
Universitatea „Titu Maiorescu”

Universitatea Bioterra Bucureşti

Universitatea Româno - Americană

ALTE LOCALITĂŢI

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba-Iulia

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad


Universitatea de Nord Baia Mare


Universitatea Bacău


Universitatea Transilvania Braşov

Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene „Henri Coandă” din Braşov


Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Academia de Muzica „Gh. Dima” Cluj-Napoca

Academia de Arte Vizuale „Ioan Andreescu” Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca


Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanta

Universitatea Maritimă Constanţa

Universitatea „Ovidius” din Constanţa


Universitatea din Craiova

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova


Universitatea Dunărea de Jos Galaţi


Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi


Universitatea din Oradea


Universitatea Petroşani

Universitatea din Piteşti

Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Academia Trupelor de Stat „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş
Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureş
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş
Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş

Universitatea Politehnica Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
Universitatea de Vest Timişoara
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara