Eliberare permise

 

Documente necesare pentru eliberarea Permisului:


- studenţii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnet de student; permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi trebuie vizat în fiecare an universitar

- cadrele didactice universitare: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, legitimaţie de serviciu

- doctoranzii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, adeverinţă de înscriere la doctorat

- pensionarii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, talonul de pensie

- şomerii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnetul de şomer.

 

.