Împrumut în bibliotecile filiale


Serviciile de împrumut sunt oferite, în cadrul fiecărei biblioteci filiale,  prin intermediul Centrului de Împrumut pentru studenţii, cadrele didactice şi doctoranzii înregistraţi la facultatea respectivă.
 

Programul Centrelor de Împrumut

 

Utilizatorii au obligaţia să respecte regulile de împrumut:

 

- împrumutul se poate realiza pe baza permisului de bibliotecă;
 - publicaţiile împrumutate trebuie restituite la termenul stabilit;

- numărul de volume şi perioada de împrumut se stabilesc în cadrul fiecărei biblioteci filiale;

- un document care este deja împrumutat poate fi rezervat şi va putea fi ridicat de la Centrul de Împrumut după restituire;
- perioada de împrumut poate fi prelungită o singură dată, numai cu prezentarea documentelor şi cu respectarea următoarelor două condiţii: termenul de restituire nu a expirat şi nu există nici o cerere de rezervare a documentului;
- se percep penalizări pentru nerespectarea termenului de restituire.