Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – Schimb de bune practici”,
  
Aula BCU „Carol I“

            În perioada 15-16 mai 2017, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), a organizat Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – Schimb de bune practici”.
           Conferinţa a constituit sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).
           La această întâlnire profesională au participat peste 150 de bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti din întreaga ţară, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, actori educaţionali, studenţi ai Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării.
          La deschiderea oficială a Conferinţei au luat cuvântul Conf. univ. dr. Mireille Carmen Rădoi – Director General al BCU „Carol I“, Petruţa Voicu – Secretar general al ABR, Laura Rudeanu – Coordonator biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare (Casa Corpului Didactic Bucureşti), Ioana Crihana – Director executiv al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).
         Comunicările în plen au pus în lumină bogata experienţă profesională a bibliotecarilor şcolari şi a profesorilor documentarişti.în domeniul proiectelor educaţionale, prin intermediul unor abordări inovative. Au fost semnalate câteva apariţii editoriale: Ghid practic pentru bibliotecari” (autor Mariana Trofin, Editura Universităţii din Oradea), volumul colectiv Biblioteca - partener în educaţie”, revistele Atelier Didactic” (Casa Corpului Didactic Bucureşti) şi Univers Didactic Ilfovean” (Casa Corpului Didactic Ilfov). O noutate a fost prezentarea variantei în limba română a „Ghidului IFLA pentru biblioteci şcolare”. 
        Cu ocazia Conferinţei, au fost trasate şi concluziile cursului de formare continuă „Iniţiere în tehnica muncii de documentare în domeniul pedagogic” susţinut de Serviciul Perfecţionare. Asistenţă Metodologică. Documentare al BCU „Carol I” şi derulat în perioada 31 martie-12 mai 2017, la Casa Corpului Didactic Ilfov. 

 Imagini din timpul evenimentului