Simpozionul Regional

„Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale

în dezvoltarea personală a elevului”

 

 

 

            În data de 23 noiembrie 2017, a avut loc, la Vaslui, ediția a V-a a Simpozionului Regional „Rolul complementarității educației formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”. Organizatori: Casa Corpului Didactic Vaslui și Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni, în colaborare cu Filiala ABR Vaslui.

            Între obiectivele întâlnirii profesionale s-au  numărat: creșterea calității educației prin aplicarea unor strategii și metode didactice inovative; dezvoltarea unor relații de parteneriat între instituțiile implicate în actul educațional; valorificarea experienței cadrelor didactice, didactice auxiliare, a consilierilor școlari, a psihologilor etc. în contextele de învățare formală, nonformală și informală; promovarea demersului didactic bazat pe creativitate, incluziune, diversitate, flexibilitate; diseminarea exemplelor de bună practică.

            Din partea Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” - Secția Pedagogică „I.C. Petrescu”, au participat cu lucrări dr. Florina Brat și  drd. Carmen Pesantez.