RDA Europe la Bucureşti

 

 

            În data de 30 mai 2017 a avut loc la Facultatea de Automatică și Calculatoare, corp PRECIS întâlnirea filialei din Europa a grupului RDA (Reasearch Data Alliance Europa). Cuvântul de deschidere a fost susținut de dl Prof. univ. dr. Decebal Popescu, Director ICI și cadru didactic al Facultății de Automatică și Calculatoare.
            In continuare, dr Leif Laaksonen, Collaboration Director, CSC — IT Center for Science, RDA Europe Project Coordinator împreună cu dr. Francoise Genova, membru  RDA Technical Advisory Board au vorbit audienței despre alianța RDA în lume.
         Scopul acestor evenimente este de a face mai bine cunoscută alianța și de a promova obiectivele RDA Europa, care se bazează pe excelența  tehnologică și inovare. Din grupul european fac parte 12 organizații principale, fiecare dintre ele aducând la masă câte un rezultat științific dovedit. Grupul promovează „data sharing, exchange and interoperability“ în toate domeniile științelor. Sunt propuse și promovate modele de descriere a datelor pentru o interoperabilitate crescută în toate domeniile de activitate..
            Grupul RDA are 5418 membri individuali din 126 țări (la nivelul anului 2015), dintre care 612 bibliotecari, 12.000 manageri de proiect şi multe alte categorii sociale. La nivel organizațional, grupului RDA i s-au alăturat 48 de membri (ORCID, ICSCI - International conference on Systemics, Cybernetics, Informatics, Elsevier, Webscience, Wiley, RDC - Reasearch Data Canada s.a.). Adresa website http://rd-alliance.org   
              La această sesiune a participat din partea BCU „Carol I“ Alina Frantiuc, Serviciul Cercetare. Metodologie.