Caracteristici ale publicaţiilor seriale ştiinţifice. Dr. Gabriela Jurubiţă