14-15 nov. 2017  Vizita documentară a 30 studenţi din anul I ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine 

Ghizi: Maria Iov, Codrin Val Tăut