Vizita documentară a două grupuri de elevi de la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu“ şi
 Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ 

Ghid: Amelia Costoiu,