Vizita documentară a 29 de elevi de la Şcoala gimnazială nr. 19 „Tudor Arghezi“ 
Ghizi: Amelia Costoiu, Maria Iov