Valori bibliofile: selecţie din colecţiile BCU „Carol I“ -  Dr. Andreea Badea