Manager: Marian Oancea


 marian.oancea@bcub.ro
telefon: 021 313 2557 / int. 251
 
Declaraţie de avere
Declaraţie de interese

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti are un sistem informatic complex, dinamic, format din mai multe reţele locale conectate la sediul central prin VPN, formând astfel o reţea MAN. Reţelele locale sunt de tip stea, filialele au servere care asigură conectivitatea în mod criptat cu unitatea centrală, prin ruter.

Furnizorul de Internet este RoEduNet, care oferă servicii de transport de date pentru instituţiile de învăţământ de toate gradele, pentru instituţiile de cercetare, pentru instituţii culturale şi nonprofit care au ca obiect de activitate educaţia şi cercetarea.

Biroul Infrastructură informatică din cadrul BCU „Carol I” Bucureşti se preocupă în primul rând de supervizarea, configurarea, administrarea şi gestionarea întregului sistem informatic, din punct de vedere hardware şi software, în mod permanent, operativ, preventiv.


Ca priorităţi permanente sunt:

-Activităţi referitoare la Infrastructura informatică a BCU „Carol I”
-Activităţi desfăşurate cu privire  la constituirea şi  administrarea arhivei digitale a dosarelor de achiziţie publică (documente rezultate ca urmare a planificării, organizării, desfăşurării şi implementării proceselor de achiziţie publică în  cadrul bibhotecii)
-Activităţi desfăşurate cu privire la implementarea noilor tehnologii informaţionale, precum şi  eficientizarea (inclusiv restructurarea,  atunci când se impune) infrastructurii informatice
-Activităţi desfăşurate cu privire la funcţionarea paginii web a  Festivalului Strada de C'Arte http://stradadecarte.ro
-Activităţi desfăşurate cu privire la utilizarea instrumentelor social media
-Activităţi desfăşurate cu  privire  la  funcţionarea aplicaţiei software Document Management System


Biroul Infrastructură informatică din cadrul BCU „Carol I”  administrează, proiectează şi actualizează site-ul www al bibliotecii şi reţeaua de comunicare internă (INTRANET), se ocupă de achiziţiile de echipamente informatice şi soft pentru întreg complexul bibliotecii.

Biroul Infrastructură informatică elaborează, implementează şi configurează aplicaţii locale, asigură asistenţă IT, logistica pentru cursuri prezentate în diverse spaţii ale bibliotecii. Organizează sesiuni de training şi prezentări de specialitate în funcţie de cerinţe, necesităţi şi tendinţe, realizează permanent pliante, afişe, broşuri etc.