Structură organizaţională
 
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” are o structură organizaţională complexă. Ea include Unitatea Centrală, Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu şi 15 biblioteci filiale, localizate în Universitatea din Bucureşti. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori. În bibliotecile filiale au acces la  centrul de împrumut numai studenţii şi profesorii de la facultăţile de care aparţin, iar în sălile de lectură pot citi toate categoriile de utilizatori.