Localizare 
strada Boteanu, nr. 1, 010027 Bucureşti, România
 
 
 

 

F   Clădirea Fundaţiei Regale „Carol I” - Calea Victoriei, nr. 88

 

B   Clădirea Boema - strada C. A. Rosetti, nr. 2-6

 

D   Clădirea Dacia - strada Boteanu, nr. 1