Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de „prestari servicii de întreţinere şi reparare a ascensoarelor precum şi prestarea de servicii de inspecţie a utilajelor (RSVTI pentru ascensoare), prin personal autorizat”


ĉ
Bcub Carol I,
25 apr. 2013, 06:14