Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de servicii de curatenie