Invitaţie de participare privind incheierea unui contract de servicii de curatenie