Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de servicii de întreţinere, reparare si exploatare a echipamentelor ce intră în componenţa centralei termice