Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de „Servicii de reparare şi întreţinere, service de urgenţă şi revizii tehnice pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor de climatizare, ventilaţie, hidrofor, instalaţie apă hidranţi şi pompe evacuare başe”

ĉ
Bcub Carol I,
25 apr. 2013, 06:04