Noutăţi şi evenimente‎ > ‎Ştiri‎ > ‎

Anunţ de participare pentru închiriere spaţiu

Data postării anunţului: 15 iunie 2011

Titular drept de administrare: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” cu sediul în Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Cod 010027, Bucureşti

Condiţii de participare:
orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere.

Cuantumul garanţiei de participare:
7.335 lei

Forma garanţiei de participare:
scrisoare de garanţie bancară

Descrierea bunului care urmează a fi închiriat:
spaţiu de alimentaţie publică, în suprafaţă de 163 mp (15 ron/mp/lună, exclusiv TVA), precum şi o extindere pe o suprafaţa de 100 mp, spaţiu de alimentaţie publică (70 ron/mp/lună, exclusiv TVA), chirie ce se va amortiza prin investiţia necesară extinderii, se va realiza în incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” Bucureşti, corp Boema.

Data, adresa şi ora limită a depunerii ofertelor:
29.06.2011, ora 10.00, Str. Boteanu nr. 1, Sector 1,
Cod 010027, Bucureşti

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
30.06.2011, ora 12.00, Str. Boteanu nr. 1. Sector 1, Cod
010027, Bucureşti

Modul de obţinere a documentaţiei licitaţiei:
începând cu data de 15.06.2011, în baza unei solicitări scrise, depusă şi înregistrată la secretariatul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Cod 010027, Bucureşti.

Criteriul de selecţie utilizat


a) Contractul de închiriere se va încheia cu participantul care oferă cel mai mare tarif al chiriei (cel
puţin tariful minim de pornire stabilit de organizator);

b) Câştigătorul este obligat să realizeze în spaţiul închiriat o investiţie conform caietului de sarcini.

Vizita spaţiului propus spre închiriere este obligatorie.