Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
  
Sesiune de lucru

 

24 iunie 2011
Astăzi a avut loc prima şedinţă de lucru pe anul 2011 a Consiliului Ştiinţific al B.C.U. „Carol I” având în componenţa sa următorii membri: Prof. univ. dr. Roland Ducasse – Universitatea Montaigne Bordeaux III, Acad. Florin Filip – director general Biblioteca Academiei Române, Prof. univ. dr. Maria Voinea – Prorector Universitatea din Bucureşti, Prof. univ. dr. Adrian Curaj – director UEFISCDI, Prof. dr. ing. Doina Banciu – director general ICI, Prof. univ. dr. Ion Stoica – Universitatea din Bucureşti, Conf. univ. dr. Agnes Erich – director Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Prof. Univ. dr. Gheorghe Buluţă – expert atestat carte veche şi rară în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural, Prof univ. dr. Adina Berciu - Universitatea din Bucureşti, Irina Socol – director general SIVECO, Conf. univ. dr. Mireille Rădoi – director general Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

 

În deschidere, doamna director general al B.C.U. „Carol I” Mireille Rădoi a mulţumit pentru prezenţă şi a făcut o scurtă prezentare a activităţii ştiinţifice a membrilor consiliului.

 

S-au adus în discuţie următoarele subiecte:

 • probleme legate de statutul bibliotecilor în cadrul cercetării din facultăţi;
 • calitatea informaţiei – calitatea cercetării;
 • participarea, în cadrul colectivelor de cercetare din facultăţi, a bibliotecarilor;
 • existenţa a 19 filiale B.C.U.B. în facultăţi si nu 15 cât există în prezent;
 • prezenţa la şedinţele CS a decanilor de facultăţi şi a unui reprezentant al Ligii Studenţilor;
 • lipsa din Carta Universităţii din Bucureşti a capitolului dedicat bibliotecii şi informaţiei;
 • nevoia de ridicare a calităţii tehnologiilor utilizate în biblioteci;
 • găsirea unui cadru pentru derularea de proiecte de parteneriat public privat care să ducă la dezvoltarea calităţii serviciilor oferite de bibliotecă;
 • dezvoltarea platformelor WEB de cercetare şi învăţare;
 • interconectarea sistemelor electronice ale bibliotecilor cu cele ale universităţilor pentru o mai bună şi rapidă circulaţie a informaţiilor;
 • dezvoltarea colaborării cu platforma naţională ROLINEST;
 • crearea de criterii de evaluare şi ierarhizare a bibliotecilor din România.

Noul Consiliului Ştiinţific al B.C.U. „Carol I” îşi propune concentrarea tuturor eforturilor în câteva direcţii clare care să producă, rapid, atingerea obiectivelor urmărite prin realizarea unor strategii şi politici unitare de dezvoltare.

 

  Consiliului Ştiinţific - sesiune de lucru
 
 
  Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu - director ICI, Conf. univ. dr. Mireille Rădoi - director general B.C.U. „Carol I” şi Prof. univ. dr. Roland Ducasse - Universitatea Michel de Montaigne Bordeaux III 
  Prof. univ. dr. Ion Stoica, Irina Socol - Siveco şi Prof. univ. dr. Gheorghe Buluţă - Expert, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural  
  Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, Conf. univ. dr. Mireille Rădoi, Prof. univ. dr. Roland Ducasse, Prof. univ. dr. Maria Voinea şi Voichiţa Dragomir