Anunț de scoatere la concurs a două posturi contractuale temporar vacante, în conformitate cu art. 12 (2), art. 30 (1) din Codul muncii