Anunț de scoatere la concurs a unui post temporar vacant de bibliotecar IA S - durată nedeterminată - Serviciul Achiziții Publice. Juridic.

(Vizualizați documentul atașat mai jos)