Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a unui post vacant de Șef Serviciu Administrativ. Tehnic din data de 12.10.2020

(Vizualizați documentul atașat mai jos)