Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a unui post vacant de bibliotecar I A M din cadrul Filialei de Fizică din data de 19.10.2020

(VIzualizați documentul atașat mai jos)