Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a unui post vacant de bibliotecar I M, Biroul lnfrastructură Informatică și Comunicații de Date


(vizualizați documentul atașat mai jos)
Ċ
Bcub Carol I,
3 feb. 2020, 03:02